мягкий


мягкий
мягкий μαλακός, τρυφερός' απαλός (нежный)' \мягкийое кресло η πολυθρόνα ◇ \мягкийая вода το μαλακό νερό' \мягкий хлеб το φρέσκο ψωμί
* * *
μαλακός, τρυφερός; απαλός (нежный)

мя́гкое кре́сло — η πολυθρόνα

••

мя́гкая вода́ — το μαλακό νερό

мя́гкий хлеб — το φρέσκο ψωμί


Русско-греческий словарь. 2013.

Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Антонимы:

Смотреть что такое "мягкий" в других словарях:

 • МЯГКИЙ — МЯГКИЙ, мягонький и мяконький, мякохонький, вост. мягкой, уступающий легкому давленью, уступчивый под гнетом и нетвердый, нежесткий и мало упругий. Мягкая подушка, воск, тесто. Хвать ан мягких пять! ·т.е. ничего нет. * Мягкий человек,… …   Толковый словарь Даля

 • МЯГКИЙ — МЯГКИЙ, [хк], мягкая, мягкое; мягок, мягка, мягко. 1. Такой, что легко мять; легко уступающий давлению, нетвердый. Мягкий воск. Мягкий хлеб. Мягкая пища. Мягкая масса. || Такой, что при надавливании не дает ощущений жесткости. Мягкая подушки.… …   Толковый словарь Ушакова

 • мягкий — См. нежный... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. мягкий кроткий, нежный; ковкий, гибкий, пластичный; плавный; тактичный, деликатный; незлобивый, либеральный, уговорчивый,… …   Словарь синонимов

 • МЯГКИЙ — [хк ], ая, ое; гок, гка, гко, гки и гки; мягче; мягчайший. 1. Легко поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, эластичный. М. хлеб. М. диван. Мягкая шерсть. Мягкие волосы. Мягкая обувь. 2. Приятный при ощущении, не раздражающий. М. свет. М. голос …   Толковый словарь Ожегова

 • мягкий —     МЯГКИЙ, пышный …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • мягкий — мягкий, кратк. ф. мягок, мягка, мягко, мягки и допустимо мягки; сравн. ст. мягче (неправильно мягше и мягчее). Произносится [мяхкий], [мяхче] …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • мягкий — 68 мягкий [полутвердый, твердый, сверхтвердый] сыр [сырный продукт]: Сыр [сырный продукт], имеющий специфические органолептические и физико химические свойства, установленные для мягкого [полутвердого, твердого, сверхтвердого] сыра [сырного… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • мягкий — прил., употр. очень часто Морфология: мягок, мягка и мягка, мягко, мягки; мягче; нар. мягко   о предметах, материалах и т. п. 1. Мягким называют такой предмет, который при нажатии на него не оказывает жёсткого сопротивления, вызывает приятные… …   Толковый словарь Дмитриева

 • мягкий — [хк], ая, ое; мя/гок, мягка/, мя/гки 1) Легко поддающийся надавливанию, сжатию; нежесткий, нетвердый. Мягкая подушка. Мягкое кресло. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... (Чехов). Синонимы: не/жный Антонимы …   Популярный словарь русского языка

 • мягкий — • невероятно мягкий • необычайно мягкий • поразительно мягкий • удивительно мягкий …   Словарь русской идиоматики

 • Мягкий — МЯГКОВ МЯГКИЙ Фамилии из запросов посетителй. Образоваы от некрестильного имени или прозвища Мягкий, Мягкой.Такие имеана прилагательные встречались довольно часто. В Ономастиконе Веселовского есть Новгород Мягкий Яков Андреевич Вельяминов,… …   Русские фамилии

Книги

Другие книги по запросу «мягкий» >>